Pomiar wyników pracy klimatyzatora Breeze 900

 pomiar klimatyzatora

Pomiary przeprowadzone na urządzeniu Breeze 900 przez dr inż. Andrzeja Górkę pracownika Politechniki Poznańskiej odnośnie technologii ewaporacyjnej bezpośredniej potwierdzają skuteczność chłodzenia. W okresach kiedy temperatura na zewnątrz jest stosunkowo wysoka (30°C), wilgotność spada do poziomu ok 40%. Przy takich parametrach powietrza moźna obniżyć temperaturą nawet o 9°C i więcej przy wyźszych temperaturach. Natomiast wilgotność wewnątrz budynku pozostaje na stałym poziomie, jeźeli wentylacja jest prawidłowo zbilansowana (głównie chodzi o wyeliminowanie nadciśnienia). 

 

 

pomiar klimatyzatora1

Powyźszy wykres przedstawia wyniki pomiarów powietrza w budynku podczas dwóch dni pracy urządzenia. W pierwszym dniu urządzenie było wyłączone, a w części drugiego dnia było włączone. Temperatury w pierwszym dniu 21.07.2013r. przekraczały chwilowo 33°C, ze względu na przebywanie ludzi konieczne byłoby zapewnienie odpowiednich środków regenerujących oraz dodatkowych przerw w pracy. Natomiast w dniu 22.07.2013r. w najgorątszej porze dnia, gdy temperatura powietrza na zewnątrz przekraczała 31°C, temperatura powietrza nawiewanego podczas pracy urządzenia wynosiła 19-20,7°C, a w pomieszczeniu nie przekroczyła 27°C (obniźenie o około 6°C).

 

 

 

 

 

pomiar klimatyzatora2

Temperatura powietrza nawiewanego z urządzenia jest zaleźna od temperatury zewnętrznej, oraz zewnętrznej wilgotności względnej. Im wyźsza temperatura i niźsza wilgotność względna tym większa róźnica temperatur nawiewanych przez klimatyzator, a więc odczuwalna moc chłodnicza. Wykres odczuwalnych mocy chłodniczych zawarto na poniźszym wykresie.

 

 

 

 

 

 

 

pomiar klimatyzatora3

 

 

 

Odsłony: 3048